Nabídka
do 2 dnů
Konzultace

702 051 105

Rychlá
montáž

Jak je to s bezpečností solárních panelů?

  • Home
  • FAQ
  • Jak je to s bezpečností solárních panelů?

Pokud se chystáte pořídit si domácí solární elektrárnu, určitě by vás zajímalo, jestli výměnou za zvýšení životního standardu nepodstupujete nějaká nová nečekaná rizika v oblasti vlastního zdraví a majetku. Čili ve zkratce: jsou solární elektrárny bezpečné? Vyžaduje jejich bezpečné fungování nějaké průběžné investice? A co dělat, když se i ta nejméně pravděpodobná nehoda opravdu stane?

Určitě je dobré vědět, že Instalaci solárních elektráren dnes zaštiťují profesní sdružení (Solární asociace, Cech akumulace a fotovoltaiky) a svoji pozornost jí věnuje i Hasičský záchranný sbor České republiky v metodické příručce. Hasiči sami potvrzují, že jsou solární elektrárny naprosto bezpečnou technologií, která při správné instalaci neznamená riziko požáru o nic větší, než jakákoliv jiná elektronika v domě.

Požadavky na bezpečnost elektrárny lze rozdělit na mechanické (řemeslná kvalita a technologie upevnění, odolnost proti mechanickému působení povětrnostních vlivů a bezpečí konstrukce), potom na bezpečnost užívání a bezpečnost požární, která zpravidla nové nebo potenciální majitele nejvíc zajímá.

Jak je bezpečnost elektrárny zajišťována při instalaci?

Samotná konstrukce panelů, vodičů, propojovacích prvků, střídače a dalších připojených zařízení je výsledkem dlouhého technologického vývoje, který bezpečnostní rizika dávno stihl eliminovat. Důležité je tak nedopustit se lidské chyby, čemuž v SolaRy ES předcházíme dlouhodobou spoluprací se zkušenými a důsledně proškolenými montéry. Celou instalaci na závěr posvětí revizní technik a v případě připojení do sítě další revizní technik, tentokrát od provozovatele přenosové soustavy.

Pro solární elektrárny platí to stejné, jako pro jakoukoliv jinou elektrickou instalaci. Prakticky všechna rizika a nehody jsou spojené výhradně s nedbalou nebo neodbornou montáží, zanedbanou údržbou nebo následnými neodbornými zásahy. Stále platí to, co slyšíte na každém kroku – je potřeba se spolehnout na zavedenou firmu a opravdové odborníky.

Co můžete nebo co byste dokonce měli dělat sami?

Podobně jako další složitější elektronické zařízení, i naprosto bezpečná solární elektrárna vyžaduje určitou minimální údržbu, o které si více můžete přečíst v tomto článku. Smyslem pravidelných kontrol a čištění je zajistit, aby nevznikly potíže kvůli vadným komponentům, nebo jejich opotřebování běžným použitím. Velmi doporučujeme jednou za dva roky (nebo častěji) kontrolu vyškoleným technikem, který rychle dokáže posoudit všechny aspekty bezpečnosti od mechanické až po požární. Perfektně se osvědčuje také dálkový monitoring výkonu, který v SolaRy ES nabízíme v několika balíčcích, protože nestandardní chování některé ze součástí elektrárny prozradí blížící se poruchu ještě lépe, než zkušené oči servisního technika. Dobrovolnou pojistkou může být třeba instalace detektorů kouře.

Samostatnou kapitolou jsou potom zásady, jako udržovat pořádek kolem střídače, aby mohl správně větrat a nepřehříval se, dbát na správnou teplotu v místnosti s případnými bateriemi a nepodceňovat čištění komponent, které doporučí při kontrole servisní technik. Rovněž provádění stavebních úprav v blízkosti panelů nebo jiných součástí elektrárny je dobré konzultovat s námi.

Hoří. Co dělat?

I když solární elektrárna nepředstavuje sama o sobě významné požární riziko, může se stát, že v objektu dojde k hoření z jiných příčin. Co potom dělat?

Při hlášení požáru je potřeba nahlásit i fakt, že se v objektu nachází solární elektrárna. Hasiči potom vědí, co mají dělat. Různé fámy o tom, že objekt s panely na střeše odmítnou aktivně hasit jsou možná zakořeněné, ale nijak se nezakládají na pravdě. Postupují stejně, jako při hašení jakéhokoliv jiného elektrického zařízení.

Podle vyhlášky z května 2023 je povinnost vybavovat nové elektrárny s výkonem přes 10 kWp systémem rapid shutdown, který odpojí panely od dalších zařízení tlačítkem umístěným zvenčí budovy, právě pro případ, kdy by je bylo potřeba hasit. Tuto bezpečnostní pojistku, u menších elektráren nepovinnou, můžeme doporučit jako další záruku pro váš klid.

Solární panely neobsahují téměř žádné hořlavé látky a samy o sobě hořet nemohou. Pokud skutečně dojde na zařízení k zahoření, stát se to může v izolaci vodičů a pokud vás včas varuje třeba detektor kouře, stačí ruční hasící přístroj určený pro hašení elektrických zařízení (práškový), který je beztak u novostaveb povinnost mít doma. Kdyby nic, hasiči jsou prostředky k hašení zařízení pod proudem vždy vybaveni.

Pojištění. Vyžaduje zvláštní pozornost?

Pojišťovny se dnes v problematice orientují a není proto potřeba zvlášť vymýšlet, jak svoji novou elektrárnu pojistíte pro případ jakýchkoliv škod. Důležité je, že se instalací zvyšuje hodnota celého objektu a je potřeba přecenit dosavadní smlouvu, ale jinak není, s čím si dělat vrásky.

Závěrem

Pro solární elektrárny platí to stejné, jako pro jakoukoliv elektrickou instalaci. Pokud proběhne správná montáž, nezanedbají se určité minimální bezpečnostní zásady a údržba, stejně jako pravidelná servisní kontrola, jedná se o bezpečné zařízení s jasnými benefity pro kvalitu vašeho života, hodnotu vaší nemovitosti a pro životní prostředí. Řešení jakýchkoliv nepravděpodobných krizových situací dnes odpovídá zaběhnutým standardům a pokud máte správné pojištění, není důvod k jakýmkoliv obavám.