Nabídka
do 2 dnů
Konzultace

702 110 800

Rychlá
montáž

Projekce/návrh řešení

Jedním z nejefektivnějších a udržitelných způsobů využití solární energie je fotovoltaika. Naše firma SolaRy ES a.r.o. se specializuje na instalaci fotovoltaických panelů a provádí i projekční činnost, která zahrnuje širokou škálu služeb od studie proveditelnosti až po zajištění licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je prvním krokem směrem k efektivnímu využití solární energie. Náš odborník na FVE provádí důkladné analýzy, které zahrnují zhodnocení dostupných zdrojů, identifikaci vhodného umístění panelů a odhad budoucího výkonu systému. Tato fáze je klíčová pro zajištění maximálního výkonu a návratnosti investice do fotovoltaických panelů.

Návrh technického řešení

Po dokončení studie proveditelnosti přichází na řadu návrh technického řešení. Vytváříme individuální plán instalace fotovoltaických panelů, který bere v úvahu konkrétní potřeby a požadavky zákazníka. Technické řešení zahrnuje volbu panelů a dalšího potřebného vybavení.
184244368_l_normal_none 1 1 scaled
cta 1 1

Žádost o připojení do sítě vyřídíme za vás

Pro efektivní využití elektřiny vygenerované fotovoltaickými panely je nezbytné zajistit bezproblémové připojení k distribuční soustavě. Máme dlouholeté zkušenosti s vyplňováním žádostí o připojení a komunikací s distribučními společnostmi, což usnadňuje proces a minimalizuje zpoždění.

Stavební povolení, PBŘ, statický posudek

Instalace fotovoltaických panelů může vyžadovat stavební povolení a další dokumentaci. Pomůžeme vám s celým procesem, včetně zajištění potřebných povolení, prověření bezpečnosti a statického posudku. Dořešíme kolaudaci.

Licence ERÚ

Pro provoz fotovoltaické elektrárny je nezbytné získat licenci od Energetického regulačního úřadu. My vám pro získání poskytneme kompletní podporu, včetně vypracování potřebné dokumentace a komunikace s regulačními orgány.

Možnosti získání dotace

Využití obnovitelných zdrojů energie může být finančně náročné, ale díky různým dotačním programům a grantům mohou firmy a jednotlivci jednoduše snížit náklady na pořízení fotovoltaických panelů. My vám pomůžeme o aktuální dotace zažádat a získat je v maximálním možném objemu.

S námi můžete získat dotaci ve výši až 246 500 Kč na FVE a 15 000 Kč na nabíjecí stanice.