Rychlá a spolehlivá montáž
Konzultace 702 110 800
Nabídka do 2 dnů od schůzky
Rychlá a spolehlivá montáž
Konzultace
702 110 800
Nabídka do 2 dnů od schůzky

Nové dotační programy na fotovoltaické systémy pro firmy a instituce na rok 2024

  • Home
  • poradna
  • Nové dotační programy na fotovoltaické systémy pro firmy a instituce na rok 2024

Ministerstvo životního prostředí (MŽP)oznámilo nové dotační programy prostřednictvím Modernizačního fondu, které mají za cíl podpořit rozvoj fotovoltaických elektráren (FVE). Celková alokace pro tyto nové výzvy činí impozantních 9 miliard Kč, a to s ohledem na podporu jak pozemních, tak střešních FVE. Otevření těchto programů pro firmy a podnikatele bude možné od března 2024.

Konkrétně byly vypsány čtyři nové výzvy
Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou (alokováno 3 mld. Kč)
Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp (alokováno 4 mld. Kč)
Výzva RES+ č. 3/2024 – Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách pro malé obce (alokována 1 mld. Kč)
Výzva RES+ č. 4/2024 – Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře (alokována 1 mld. Kč)

Termíny
Od března 2024 opět mohou firmy a instituce (obce, kraje, samosprávné instituce atd.) získat dotace.
Pokrytí nákladů pro firmy na FVE činí maximálně 50 % uznatelných výdajů, zatímco pro instituce a obce se pohybuje mezi 30 a 75 %.
Žadatelé pro projekty s výkonem nad 50 kWp (kromě Prahy, kde je limit 10 kWp) musí při žádosti předložit stavební povolení, což může způsobit zdržení.
Pro nesoutěžní výzvy platí, že kdo splní formální kritéria, získá dotaci, a proto je důležité podat žádost včas.

Podrobnosti o výzvě RES+ č. 1/2024
Žádosti lze podávat od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024.
Alokace činí 3 mld. Kč s maximální výší dotace až 50 % nákladů.
Projekty musí být realizovány do 3 let.

Co podporuje výzva RES+ č. 1/2024
Pořízení nových FVE s/bez akumulace energie do 1 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.
Projekty s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
Podpora bateriové akumulace elektřiny a výroby vodíku elektrolýzou vody.
Preferenční podpora projektů z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Výpočet maximální výše podpory
Výše podpory závisí na instalovaném výkonu a kapacitě akumulace, nebo výkonnosti elektrolyzéru.

S dotací i instalací vám rádi pomůžeme!
Jak vypočítat maximální podporu?
Jaké dokumenty jsou potřeba k žádosti?
Jaká je nejvhodnější FVE pro maximální výkon?

S ohledem na očekávaný velký zájem je klíčové začít s přípravou žádosti již nyní, zejména stavební povolení může znamenat zdržení. Pro firmy, které chtějí využít této výjimečné příležitosti, je důležité být mezi prvními žadateli, aby si zajistily příslušnou dotaci pro své projekty už nyní.


Výhodou spolupráce s námi je i zkušenost s následným servisem pro velké FVE všech značek. Prohlédněte si naše reference.

Your email address will not be published. Required fields are marked *